บทความ

พระนาคปรกกรุนาดูนยุคทวารวดี

รูปภาพ
พระกรุนาดูน นาคปรก พิมพ์เล็กนิยม ยุคทวารวดี

วัดระฆังสมเด็จวัดระฆัง 100 ปี

รูปภาพ
ด้านหน้าตรงวงกลมสีดำมีรูป ระฆัง


ด้านหลังตรงวงกลมสีดำมี รอยร้าว

ราคาเบา ๆ ครับ

๙๙๙.๙๙๙ บาท
โทร 0872250463 ต้น


ผู้มีวาสนาได้ไปแล้วครับ ราคา  2.000  บาท

การละกิเลส

การละกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ เสียได้ จิตจะสงบสุข
จิตที่ยังต้องเวียนว้ายตายเกิดอยู่ ก็เพราะยังมีกิเลสคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสาเหตุ จึงต้องฝึกจิตของตนให้รู้ละเสีย หรือทำให้เบาบางลงไปเลื่อยๆ จนค่อยๆหมดไป จึงจะพ้นจากการเวียนว้ายตายเกิดเสียได้ อะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง อารมณ์หรือความรู้สึกยินดียินร้าย ที่เกิดจากการรับรู้ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธัมมารมณ์ คือสาเหตุให้เกิดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรู้สึกยินดียินร้ายก็คืออกุศลจิต หรืออกุศลมูล ที่เป็นมูลเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรา ถูกเก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสหรือตะกอนนอนเนื่องในจิต ของชีวิตประจำวันของเรา จึงควรฝึกจิตของตนให้รู้ละเสียทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตประจำวันของตนเสมอๆ

การจะฝึกจิตของตนเอง ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นที่จะทำไม่ได้ เพียงท่องธัมมะภาวนาไว้ในชีวิตประจำวันของตนว่า “ไม่ยินดียินร้าย...ไม่ว่าร้ายใคร...ไม่คิดร้ายใคร...” การท่องธัมมะภาวนาไว้เสมอตลอดเวลา(เป็นโอปะนะยิโก) ก็คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความรู้ตัวให้กับจิต หรือมีอิ…

พระผงสุพรรณ 20 ก.ค 45

รูปภาพ
พระผงสุพรรณ เหรียญขวัญถุงครับ
ขาย 1.500  บาท
โทร 0872250463 ชื่อต้นครับ

หลวงปู่คำแสน เหรียญกระดุมเล็ก

รูปภาพ
หลวงปู่คำแสน เหรียญกระดุมเล็ก รุ่น2 ปี 2520


เหรียญ หลวงปู่คำแสนฯ รุ่นนี้คณะศิษย์อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ สร้างถวายในวาระที่หลวงปู่คำแสนมีอายุครบ 7 รอบอายุ 84 ปี เป็นเหรียญที่เหมาะสำหรับเด็ก-สตรี เพราะมีขนาดเล็ก. เหรียญที่ได้รับความนิยม ไม่ค่อยพบเห็นครับ


ราคา 1.200 บาท โทร 087-2250463 ต้นครับ

ทุกข์เกิดมาจากไหน

รูปภาพ
ทุกข์เกิดมาจากไหน - ปฏิจจสมุปบาท
"อวิชชา" สภาพที่ปราศจากความรู้ ทำให้เกิด...

"สังขาร" คือ อำนาจปรุงแต่ง ให้สิ่งนั้นหยุดอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป สังขารเป็นเหตุให้เกิด...

"วิญญาณ" คือ จิตชนิดที่จะทำหน้าที่ของจิต จิตที่อยู่เฉย ๆ เป็นภวังคจิต มันไม่ทำหน้าที่อะไรได้ มันถูกสังขารปรุงให้เป็นวิญญาณ ซึ่งคือจิตชนิดหนึ่งที่จะทำหน้าที่รับอารมณ์ได้ เฉพาะเรื่อง เฉพาะขณะหนึ่งเท่านั้น วิญญาณนี้ก็ทำให้เกิด

"นามรูป" - คือ กายกับใจ ที่มันยังไม่เป็นอะไร ยังไม่ทำหน้าที่อะไร เหมือนกับตายด้านอยู่ ให้ลุกขึ้นมาเป็นกายกับใจที่ทำหน้าที่ได้ชั่วขณะ ชั่วเรื่อง ชั่วตาเห็นรูป ชั่วหูฟังเสียง ฯลฯ ชั่วขณะอย่างนั้นเท่านั้น...

นามรูปที่เป็น active นั้น มันเกิดขึ้น (ส่วน)นอกจากนั้นมันเป็น dormant ที่หลับอยู่ เป็นกายกับใจที่ไม่ทำหน้าที่ วิญญาณนี้มันทำให้กายกับใจที่หลับอยู่เกิดเป็น active ขึ้นมา คือ ทำหน้าที่

กายกับใจหรือนามรูปอันนี้ มันก็ทำให้ "อวัยวะ 6" คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่หลับอยู่นี่ ลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับอารมณ์ รับอะไรทางตา ทางหู ทางจมูก ฯลฯ

ทีนี้การที่ว่าอวัยวะข…